Friday, November 9, 2012

membaca

Foto: Anuar Manshor
Ini hanya sebuah lakonan
Saya tidak membaca pun
kerana rabun dekat.


No comments: