Monday, August 8, 2011

SELONGGOK BUKU CERPEN

Cuti dua hari. Dalam masa sejam setengah saya habiskan "Sebelas Patriot" Andrea Hirata. Pertama kali saya habiskan novelnya walaupun mempunyai hampir semua koleksi novelnya bermula dengan "Laskar Pelangi". Mungkin kerana novel ini yang paling nipis. Selain itu ada dua buku yang sedang saya baca serentak, pertamanya "Risalah al-Mustarsyidin" oleh Al-Harits al-Muhasibi dan "Beda Pendapat di Tengah Umat" oleh Syah Waliyullah ad-Dahlawi.
Membaca buku berat harus diselangi dengan buku ringan. "Risalah al Mustarsyidin" mengacau saya tentang cerita dan kisah; tentang fungsi dan kepentingannya. Apa bezanya dengan cerpen? Lalu saya mengelurkan selonggok buku cerpen. Bermula dengan "Lukisan Kaligrafi" oleh A. Mustafa Bisri, "Ongkak" oleh Fakhrunnas MA Jabbar, "Rindu Lalang Padang Ilalang" oleh M. Fudoli Zaini, "Senja yang paling tidk menarik" oleh Arswendo Atmowilota, "Ular di Mangkuk Nabi" oleh Triyanto Trowikromo, "Senyum Karyamin" oleh Ahmad Tohari, "Perempuan Terakhir" oleh M. Shoim Anwar, "Sebuah Pertanyaan Untuk Cinta" Seno Gumira Ajidarma, "Odah dan Cerita Lainnya" oleh Mohammad Diponegoro, "Terang Bulan Terang di Kali" oleh SM Arden dan "Hujan Menulis Ayam" oleh Sutardji Calzoum Bachri.
Dengan selonngok buku cerpen itu, yang mana dulu harus saya baca?

1 comment:

Pegawai Khalwat said...

Membaca buku berat harus diselang dengan buku ringan.

Saya akan ingat yang tu. Terima kasih.