Wednesday, July 1, 2009

Petikan Ucap Utama

“Di Depan Nyanyian Yang Semakin Menyayup: Puisi Lisan Pada Kurun ke – 21” oleh Muhammad Haji Salleh.

“Dan kita juga harus tidak lupa bahawa kita sampai ke peringkat ini, dalam sastera dewasa ini, kerana kita telah didahului, dimatangkan oleh karya leluhur kita. Usman Awang, J.M. Aziz, dan Rahimidin Zahari meneruskan tradisi lisan mereka, dan menjadi popular kerananya.”


No comments: