Friday, December 6, 2013

Limited Edition


"Tiepolo's Hound" merupakan kumpulan puisi beserta dengan lukisan karya Derek Walcott -penerima Hadiah Nobel yang berasal dari Kepulauan Trinidad-Tobago. Kumpulan puisi ini hanya dicetak sebanyak 100 naskhah sahaja. Sepuluh naskhah dari no 1 hingga 10 menjadi simpanan peribadi penyairnya, manakala yang lain-lainnya dijual kepada umum. Naskhah yang dipaparkan di sini merupakan naskhah ke 22 daripada 100 tersebut.

No comments: